PELAPORAN UJIAN STATISTIK PARAMETRIK

Pelaporan analisis kajian adalah satu perkara yang sangat penting kerana pelaporan secara akademik akan memberikan output setiap analisis yang telah dijalankan tersebut menjadi lebih bermakna dan mudah difahami. Berikut diberikan contoh-contoh tatacara membuat pelaporan (interpretasi) terhadap dapatan kajian yang telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS yang merangkumi pelaporan kesahan dan kebolehpercayaan, Ujian-T Sampel Tidak Bersandar (Independent Sample T-Test), ANOVA Sehala (One-Way Analysis of Variances), dan ANOVA Dua Hala (Two-Way Analysis of Variances).

Semoga contoh-contoh pelaporan yang ditampilkan melalui posting ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. (Klik CONTOH PELAPORAN)

KURSUS ASAS SPSS UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PERTANIAN (KEDAH)

Tarikh: 28-29 April 2014

Tempat: PLPP Wilayah Utara, Telok Chengai, Kedah

Nota Kursus: NOTA KURSUS ASAS SPSS

Saya hanya menyampaikan sekadar ilmu yang ada. Semoga bermanfaat. InsyaAllah…

“Allah memberikan Hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditentukanNya) dan sesiapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.” 

[Terjemahan Ayat 269, Surah Al-Baqarah]