Kuliah Minggu ke-7 (GE6543): e-Learning

Pada minggu ini, kuliah disampaikan oleh Prof.Madya Dr. Norazah berkaitan ‘Pembelajaran Dalam Talian’ atau lebih sinonim dengan panggilan e-learning atau e-pembelajaran.

“Online learning is t[he] use of the internet to access learning materials; to interact with the content, instructor, and other learners; and to obtain support during the learning processes; in order to acquire knowledge, to construct personal meaning, and to grow from the learning experience”. ~Ally 2007~

Pembelajaran di atas talian memerlukan TIGA (3) asas utama iaitu CONTENT-COMMUNITY-CONNECTIVITY; di mana, content merujuk kepada kandungan/objektif yang ingin disampaikan; community pula merujuk kepada kumpulan pengguna yang menjadi sasaran pembelajaran; dan connectivity pula adalah capaian kepada talian internet yang membolehkan pembelajaran di atas talian berjalan.

Slide penuh berkaitan kuliah ini bakal diuploadkan oleh Dr. dalam SPIN sedikit masa lagi.

Agenda hari ini diteruskan dengan makluman berkaitan pengwujudan yahoo groups (ggge6543-2011@yahoogroups.co.uk) khas untuk kelas GE6543 ini agar memudahkan proses perkongsian bahan/maklumat sesama rakan dan pensyarah.

Dalam pada itu, tugasan yang pertama telahpun dibahagi-bahagikan secara berkumpulan. Saya mendapat tajuk berkaitan “e-Book dan Peranti Mobile”. InsyaAllah pembentangan berkaitan tajuk ini akan dijalankan pada 17 November 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s